MUSIIKKIOPISTO JUVENALIAN PED.LAB

Musiikkiopisto Juvenalian ped.lab on kokeilutoiminnan ja kehittämisen onnela, uteliaisuuden leipomo, mahdollisuuksien ja onnistumisen iloinen vuoristorata. Taiteilijoina ja muusikkoina voimme kehittyä läpi uramme, pedagogeina voimme samoin kehittyä läpi uramme. Uskallus astua uuteen voi olla merkittävä osaamisen ylläpitämisen mahdollisuus ja työssä jaksamisen voimavara. Kehittämistoiminnallamme turvaamme jatkuvasti laadukkaan opetuksen oppilaillemme ympäri Espoota. Kehittämishankkeet ovat lisäksi arvokas mahdollisuus verkostoitumiseen. Yhdessä saamme aikaan enemmän.

Olemme viime vuosina toteuttaneet useita opetuksen kehittämishankkeita, joista alla on luettelo sekä linkkejä joidenkin hankkeiden loppuraportteihin ja käynnissä olevien hankkeiden lyhyet kuvaukset.

Kehitys kehittyy ja Musiikkiopisto Juvenalia siinä mukana.

 

2017 – 2018

Die blaue Rose

Die blaue Rose –hankkeessa paneudumme monenlaiseen oppimiseen ja erilaisiin oppijoihin. Kehitämme ja kokeilemme erilaisia työtapoja tukemaan ja innostamaan oppilaidemme oppimista sekä vahvistamaan oppilaiden sitoutumista pitkäjännitteiseen musiikkiharrastukseen.

Hankkeen työote on työnohjauksellinen. Lisäksi hankkeeseen sisältyy opettajien koulutusta ja opintomatka. Julkaisemme sähköisesti hyviksi havaitut ja käytännössä koettelemamme työtavat opettajan työkalupakin muodossa hankkeen päättyessä syyslukukauden 2018 lopussa. Hanke liittyy Musiikkiopisto Juvenalian opetussuunnitelmaprosessiin.

Hankkeeseen osallistuu kahdeksan opettajaa: Sanna Huntus, Outi Vainiomäki, Ninni Repo, Maarit Ranta, Marja Laiho, Hanni Tamminen, Tarja Jokiaho ja Hellevi Lassfolk. Saat hankkeesta lisätietoja opettajilta (etunimi.sukunimi@juvenalia.fi) sekä rehtori Matti Vänttiseltä.

Hankkeessa työnohjaajana on MuM Päivi Jordan-Kilkki. Kouluttajina ovat KM Tuiri Lyijynen ja FM Johanna Hasu.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

 

 

 

 

 

 

 

RAPA3

RAPA3-hankkeessa jatkamme aiempien RAPA-hankkeiden työtä tällä kertaa musiikin perusteiden parissa. Tavoitteenamme on pelkistää musiikin perusteiden keskeiset osaamistavoitteet eri tavoitealueilla tulevan opetussuunnitelman perusopinnoissa ja osin myös syventävissä opinnoissa. Tavoitteenamme on pohtia ja kehittää musiikin perusteiden, soitonopetuksen ja integraation mahdollisuuksia ja käytännön sovelluksia.

Hanke liittyy Musiikkiopisto Juvenalian opetussuunnitelmaprosessiin. Hankekumppaneinamme ovat Musikinstitutet Kungsvägen sekä Musiikkiopisto Avonia.

Lisätietoja saat hankkeen ohjausryhmän jäseniltä:

 • rektor Patrik Smulter, tfn. 050 528 5270, etunimi.sukunimi@kungsvagen.fi
 • rehtori Ilari Iivonen, puh. 010 420 1080, etunimi.sukunimi@avonia.fi
 • apulaisrehtori Mikko Antikainen, puh. 010 420 1081, etunimi.sukunimi@avonia.fi
 • rehtori Matti Vänttinen

Hanke on kaksikielinen. Vi publicerar raporten även på svenska.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

 

 

 

 

 

 

 

Yhdessä – tillsammans

Yhdessä – tillsammans –hankkeessa kehitämme pianonsoiton yhteismusisointia. Tavoitteenamme on koota materiaaleista ja työtavoista systemaattinen, pitkäjännitteinen ja innostava yhteismusisointipolku pianonsoiton opetukseen. Tavoitteenamme on pohtia ja kehittää yhteismusisoinnista suuntautumisvaihtoehtoa uuteen opetussuunnitelmaamme.

Hanke liittyy Musiikkiopisto Juvenalian opetussuunnitelmaprosessiin. Hankekumppaninamme on Kirkkonummen musiikkiopisto – Kyrkslätts musikinstitut. Lisätietoja hankkeesta saat hankkeen ohjausryhmän jäseniltä:

 • apulaisrehtori Titta Kalaja, 040 834 8648
 • rehtori Satu Ylönen, 040 831 2742
 • rehtori Matti Vänttinen

Hanke on kaksikielinen. Vi publicerar raporten även på svenska.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

 

 

 

 

 

 

 

Oppia ikä kaikki 2

Oppia ikä kaikki 2 –hanke on jatkoa edelliselle Erasmus+ -hankkeellemme. Hankkeessa kehitämme kansainvälisessä kontekstissa opettajiemme osaamista, ja erityisenä huomion kohteena on musiikkileikkikoulun ja soitonopetuksen nivelvaihe. Tavoitteemme on oppilaan kokemuksen eheyttäminen.

Opettajien näkökulmasta hankkeella tuetaan ammattitaidon kehittymistä ja työssä jaksamista sekä kielitaitoa ja kansainvälistä verkostoitumista.

Hankekaudella kaksi Musiikkiopisto Juvenalian opettajaa osallistuu kansainväliseen vaihtoon: pianonsoiton lehtori Maarit Honkanen kansainväliseen seminaariin Islannissa sekä musiikkileikkikoulun opettaja Tiina Forsman kansainväliselle kurssille Itävallasssa.

Hanke liittyy Musiikkiopisto Juvenalian opetussuunnitelmatyöhön.

Hanke on rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Euroopan komissio ei kuitenkaan vastaa hankkeen julkaisun sisällöstä. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

 

 

 

 

 

2016 – 2017

Oppia ikä kaikki

Oppia ikä kaikki on opetuksen kehittämishanke, jossa pyrimme sujuvoittamaan erityisesti soitonopetuksen alkuvaihetta, yhtenäistämään pedagogista siirtymää varhaisiän musiikinopetuksesta soitinvalmennukseen ja soitonopetukseen.

Hankkeen aikana yksi musiikkileikkikoulun opettajamme osallistuu Salzburgissa Mozarteumin Carl Orff -instituutissa Orff-koulutukseen. Tavoitteena on vahvistaa soittamisen osuutta musiikkileikkikoulun toiminnassa. Kaksi piano-opettajaamme osallistuu Islannissa kansainväliseen konferenssiin; heidän oppimistavoitteinaan ovat alkeisopetuksen menetelmät, erityisesti ryhmäopetuksen soveltaminen opetukseen sekä uusien oppimateriaalien löytäminen pianonsoiton opetukseen. Yksi piano-opettajamme osallistuu vaihtoon Portugalissa; hänen tavoitteenaan on samoin vahvistaa ryhmäopetuksen ja improvisaatioon tukeutuvan opetuksen menetelmällistä osaamista alkeisopetuksessa sekä saada käyttöön uusia oppimateriaaleja. Kaksi musiikin perusteiden opettajaa osallistuu kursseille ja opetukselliseen vaihtoon Unkarissa. Toinen heistä syventyy Kodály-konseptin soveltamiseen, erityisesti käytännön musisoinnin vahvistamiseen musiikin perusteiden opetuksessa, sekä uusien oppimateriaalien käyttöön saamiseen. Toinen heistä syventyy Kodály-konseptin käytännön soveltamiseen kuorotoiminnassa.

Hanketta rahoitetaan Euroopan unionin Erasmus+-ohjelmasta. Euroopan komissio ei kuitenkaan vastaa hankkeen julkaisun sisällöstä. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Lisätietoja antavat

 • Taiju Kaartinen *
 • Susanna Pajukangas *
 • Maarit Honkanen *
 • Hanne Närhinsalo *
 • Heidi Tamper *
 • Matti Järvinen *
 • Matti Vänttinen
 • etunimi.sukunimi@juvenalia.fi *

 

cimo

EU

 

 

 

 

Luova impro – kreativ impro

Luova impro -hankkeessa kumppaneinamme ovat Musikinstitutet Kungsvägen ja Musiikkiopisto Avonia. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opettajien valmiuksia improvisaatioon tukeutuvien työtapojen soveltamiseen opetuksessa. Hankkeen tavoitteena on luoda työkalupakki kokeiltujen ja hyviksi havaittujen työtapojen jakamiseksi. Hanke on ennen kaikkea opettajien koulutushanke, jonka tulokset toki suoraan ja välittömästi säteilevät opetukseen. Hankkeessa järjestetään valtakunnallinen seminaari tulosten jakamiseksi loppuvuodesta 2017. Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Luova impro-hankkeemme loppuraportti on julkaistu: käytännön kokemuksia improvisaation opetuskäytöstä, pohdintaa improvisaatiosta ops-uudistuksen näkökulmasta. Ole hyvä ja tutustu!

luova kreativ impro -loppuraportti

Lisätietoja hankkeesta antavat

– rektor Patrik Smulter, tfn. 050 528 5270, etunimi.sukunimi@kungsvagen.fi
– rehtori Ilari Iivonen, puh. 010 420 1080, etunimi.sukunimi@avonia.fi
– apulaisrehtori Mikko Antikainen, puh. 010 420 1081, etunimi.sukunimi@avonia.fi
– rehtori Matti Vänttinen

 

 

 

 

 

 

 

Musapilleri2

Musapilleri2-hankkeessa jatkamme aiemman teknologiahankkeemme jäljillä: teemme lisää laitehankintoja opetuksen tueksi (taulutietokoneita ja toinen älytaululaitteisto) ja järjestämme lisää henkilöstökoulutusta pilvipalvelun käyttöön ja erilaisten musiikkiohjelmien käyttöön taulutietokoneella. Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Lisätietoja hankkeesta antaa rehtori Matti Vänttinen.

opetushallitus

 

 

 

 

 

2015 – 2016

Puhallus-mupe

Puhallus-mupe-hankkeessa kumppaninamme oli Rauman musiikkiopisto. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa musiikin perusteiden ja soitonopetuksen välisiä yhteyksiä integroimalla opintojensa alkuvaiheessa olevien oppilaiden musiikin perusteiden opetus ja yhteismusisointi. Musiikkiopisto Juvenaliassa nuorimpien soittajien puhallinorkesteri oli samalla aloittava musiikin perusteiden ryhmä. Orkesteri ja musiikin perusteiden opetus tapahtui saman kaksoisoppitunnin aikana. Oppitunnilla olivat samaan aikaan läsnä sekä musiikin perusteita opettanut Hanne Närhinsalo sekä puhallinorkesterimme johtaja, vaskisoitintensoiton opettaja Tanja Vienonen.

Hanke palveli oppilaiden oppimista tarjoamalla mahdollisuuden musiikin perusteissa opitun välittömään soveltamiseen sekä käsitteellisten asioiden hahmottamiseen käytännön musisoinnissa. Opettajia hanke palveli työtapojen kehittämisessä ja uusien oppimateriaalien aarrearkkuna. Hankerahoituksella hankittiin myös taulutietokoneita opetuksen tueksi. Opetushallitus rahoitti hanketta. Lisätietoja hankkeesta antavat Hanne Närhinsalo ja Tanja Vienonen.

opetushallitus

 

 

 

 

 

 

2014 – 2016

RAPA1 ja RAPA2

RAPA-hankkeessa (rakentava palaute) kumppaneinamme ovat espoolaiset musiikkiopistot Avonia ja Musikinstitutet Kungsvägen. RAPA-hanke on oppilaiden arvioinnin kehittämishanke. Tavoitteena on ollut kehittää oppilaiden arviointiin menettelyjä ja välineitä, jotka vahvistavat oppilaiden itsearviointitaitoja ja tuovat esiin oppimisen prosessina. Lähtökohtana on ollut opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppimisen yksilöllisyys. Hankkeessa on kehitetty erityisesti matriisiajatteluun perustuvia taitotauluja sekä kokeiltu portfoliotyöskentelyä. Hankkeen tuloksina julkaistaan taitotaulut akustisille instrumenteille. Materialet finns även på svenska (kungsvagen.fi).

Hankkeeseen kuului valtakunnallinen seminaari lokakuussa 2015 Sellosalissa; seminaariin osallistui 105 musiikkioppilaitosten rehtoria ja opettajaa 34 oppilaitoksesta. Pääpuhujana oli professori Päivi Atjonen Itä-Suomen yliopistosta. Opetushallitus on rahoittanut hanketta. Hankkeen materiaaleihin pääset tästä linkistä.

Lisätietoja hankkeesta antavat rehtori Ilari Iivonen, rehtori Patrik Smulter, apulaisrehtori Mikko Antikainen sekä rehtori Matti Vänttinen.

opetushallitus

 

 

 

 

 

2014 – 2015

Musapilleri

Musapilleri-hanke oli Musiikkiopisto Juvenalian teknohanke. Hankkeen aikana modernisoimme Musiikkiopisto Juvenalian teknologia-arkkitehtuurin: Hankimme taulutietokoneita sekä älytaululaitteistön opetuksen tueksi. Hankkeen myötä siirryimme pilvipalveluun opetuksen tukipalveluissa. Hankkeen olennainen osa oli henkilöstön koulutus. Opetushallitus rahoitti hanketta. Hankkeen loppuraportin voit lukea tästä.

opetushallitus

 

 

 

 

 

 

 

Musiikillista entomologiaa eli Ötökän elämää -lastenmusikaali

Ötökän elämää -lastenmusikaalin tuottaminen oli samalla opetuksen kehittämishanke, jonka tavoitteena oli vahvistaa musiikkiopiston eri toimintamuotojen välisiä yhteyksiä. Tässä produktiossa mukana olivat musiikkiteatteri, musiikkileikkikoulu, lapsikuoro sekä kamariorkesteri. Ötökän elämää -lastenmusikaali on kapellimestarimme Janne Hanhijärven kirjoittama ja säveltämä teos, jonka toteuttamisessa apunamme oli laaja oppilaitosverkosto: ammattiopistot Omnia, Varia ja Stadin ammattiopisto, Metropolia ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Opetushallitus rahoitti hanketta. Hankkeen loppuraportin voit lukea tästä.

opetushallitus

 

 

 

 

 

 

 

Musiikkiteatterilinjan opetussuunnitelma

Musiikkiopisto Juvenaliassa aloitti musiikkiteatterilinja vuonna 2011. Toiminta oli alkanut Musiikkiteatteri Tapiolassa. Vuonna 2014 saimme valmiiksi opetussuunnitelmat sekä perustasolle että musiikkiopistotasolle. Opetussuunnitelmat ovat laajan oppimäärän mukaiset: opinnot etenevät tasolta toiselle, oppilailla on pääaineena laulu, yhteismusisointina ensemble, lisäksi he osallistuvat musiikin perusteiden opetukseen. Voit tutustua musiikkiteatterin opetussuunnitelmiin täällä. Espoon kaupunki rahoitti opetussuunnitelmatyötä.

espoon_kaupunki

 

 

 

 

 

 

Mupesoi!

Mupesoi!-hankkeessa kumppaneinamme olivat Jokilaaksojen musiikkiopisto sekä Pohjois-Kymen musiikkiopisto. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa soitonopetuksen ja musiikin perusteiden opetuksen välisiä yhteyksiä sekä liittää toiminnallisia ja soveltavia taitoja vahvistavia toimintatapoja musiikin perusteiden opetukseen. Osassa hankeoppilaitoksia hankkeeseen liittyi laitehankintoja. Olennainen osa hanketta olivat hankeoppilaitoksissa järjestetyt mupe-konsertit. Opetushallitus rahoitti hanketta.

opetushallitus

 

 

 

 

 

 

 

Musiikin perusteiden opetussuunnitelma

Musiikkiopisto Juvenalia uudisti musiikin perusteiden opetuksen Suomen musiikkioppilaitosten liiton tasosuoritussuositusten mukaisiksi kirjoittamalla musiikin perusteisiin oman opetussuunnitelman liiton suositusten pohjalta. Tähän mennessä on valmistunut musiikkiopistotason musiikin perusteiden opetussuunnitelma.

Uudistuksen lähtökohtana oli oppilaslähtöisyys. Musiikkiopistotasolla musiikin perusteiden kurssit on nykyään mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Valinnaisuuden mahdollisuudet ovat lisääntyneet. Opinnot sisältävät kaikille oppilaille yhteisen vuoden mittaisen kurssin, jonka aikana edetään kaikilla opetussuunnitelman perusteissa mainituilla sisältöalueilla perustason päättösuorituksen osaamistasosta. Tavoitteena on ollut luoda eri sisältöalueita integroiva kokonaisuus, jossa asioita voi oppia käytäntöön soveltamalla ja musisoimalla. Yhteistä kurssia seuraa oppilaan valitsema syventävä kurssi, jossa keskitytään yhteen sisältöalueeseen ja syvennetään oppimista tuolla sisätöalueella. Opetussuunnitelmassa on kursseja musiikkianalyysissa, harmoniassa, säveltapailussa, kuorolauluun sovelletussa säveltapailussa ja tyylintuntemuksessa, kansanmusiikin historiassa ja tyylintuntemuksessa, uuden musiikin historiassa, rytmiikassa sekä musiikkiteknologiassa. Opetussuunnitelman laativat Musiikkiopisto Juvenalian musiikin perusteiden opettajat Hanne Närhinsalo, Päivi Ojala ja Matti Järvinen, jotka antavat lisätietoja opetussuunnitelmasta. Voit tutustua opetussuunnitelmaan täältä.

 

2013 – 2014

KAMINA

KAMINA-hankkeessa Musiikkiopisto Juvenalian kumppaneina olivat Pakilan musiikkiopisto, Käpylän musiikkiopisto, Kauniaisten musiikkiopisto ja Espoon musiikkiopisto. Hankkeen aikana loimme sovituksia kansanmusiikin opetukseen ja talletimme sovitukset oppimateriaalipankkiin. Olennainen osa hanketta oli Melkutus-tapahtuma Sellosalissa keväällä 2014. Hankkeen aikana luodut materiaalit ovat saatavilla osoitteessa http://www.kamulaari.fi/index.php?p=204. Opetushallitus rahoitti hanketta. Hankkeen loppuraportin voit lukea tästä. Lisätietoja antaa Sanna Huntus.

opetushallitus

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email