Musiikkiopisto Juvenaliassa annettavan opetuksen tehtävänä on musiikillisten valmiuksien monipuolinen kehittäminen ja musiikillisen yleissivistyksen syventäminen ja laajentaminen. Opetuksen tavoitteena on antaa tarvittaessa oppilaalle myös sellaiset valmiudet, jotka mahdollistavat hänelle tien ammattiopintoihin.

Perustason oppilaina voivat opiskella ne, jotka on hyväksytty oppilaitokseen sen sisäänpääsytestien perusteella. Jokaisella oppilaalla tulee olla pääaine, jonka oppitunnin pituus vaihtelee yksilöllisten valmiuksien mukaan. Perustasolla sivuaine myönnetään poikkeustapauksissa, eri anomuksesta. Musiikkiopisto Juvenalian solistiset pääaineet ovat: piano, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, nokkahuilu, huilu, klarinetti, oboe, fagotti, saksofoni, trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, tuuba, kitara, kantele, cembalo, kirkkourut, harmonikka, lyömäsoittimet sekä klassinen yksinlaulu.

Opiskelu sekä perustasolla että musiikkiopistotasolla on hyvin tavoitteellista. Oppilaiden edistymistä seurataan kurssi- ja vuositutkinnoilla sekä oppilaitoksen järjestämissä konserteissa. Solistisen pääaineopiskelun peruskurssitasot ovat 1-3 ja niiden arvioinnin pohjan muodostavat Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton antamat kurssitutkintovaatimukset. Vuositutkinnot voidaan arvioida myös matineoissa ja konserteissa.Kurssitutkintovaatimusten mukaisen opiskelun lisäksi opetuksessa halutaan kehittää oppilaiden kykyä soittaa korvakuulolta ja improvisoida.

Perustasolla opiskelevat oppivelvollisuusiässä olevat lapset ja nuoret.

Päättötodistukseen sisältyvä oppimäärä suoritetaan pääsääntöisesti 16 ikävuoteen mennessä. Poikkeuksen muodostavat ne oppilaat, jotka ovat aloittaneet opintonsa verraten myöhään. Klassista yksinlaulua pääaineenaan opiskelevien oppilaiden tulee suorittaa perusasteen sekä opistoasteen opinnot yhteensä kymmenessä vuodessa.

Yleiset aineet

Musiikin yleisiä oppiaineita ovat säveltapailu, musiikin teoria, yleinen musiikkitieto (peruskurssi) ja harmoniaoppi. Yleisten aineiden opiskelussa noudatetaan pääsääntöisesti Suomen Musiikkioppilaitosten Liitto ry:n hyväksymiä oppiainekuvauksia. Solistisia opintoja tukevien yleisten aineitten tavoitteena on kehittää musiikissa yleisesti tarvittavia tietoja ja taitoja sekä lisätä musiikin yleissivistystä.

Yhteissoitto ja kamarimusiikki: Perustasolla oppilaat osallistuvat yhteismusisointiin. Yhteissoittoon kuuluvat soitinryhmät, orkesteri- ja yhtyesoitto sekä kamarimusiikki. Tämän lisäksi oppilaitoksessa toimii kuoroja, joiden toimintaan voivat kaikki oppilaat osallistua. Perustason opinnoista ja siihen liittyvistä tutkintosuorituksista annetaan oppilaalle päättötodistus.

Yhteismusisoinnin kulmakivi Juvenaliassa on kamarimusiikki. Yhtyetoiminnalla pyritään luomaan vankkaa pohjaa myös Juvenalian joka kolmas vuosi järjestämille valtakunnallisille kamarimusiikkikilpailuille.

Print Friendly, PDF & Email