Musiikkiopistotason tehtävänä on antaa perustason oppimäärään pohjautuvaa opetusta. Musiikkiopistotason opinnot aloitetaan perusopintojen jälkeen. Opetuksen tavoitteena on musiikillisten valmiuksien monipuolinen kehittäminen sekä musiikillisen yleissivistyksen laajentaminen ja musiikin ymmärtämisen syventäminen.

Perustason päättötodistuksen kiitettävällä arvosanalla suorittanut Juvenalian oppilas pyritään sijoittamaan musiikkiopistotasolle ilman erillistä pääsykoetta.

Musiikkiopistotason oppimäärään sisältyy I kurssitason kurssit solistisessa pääaineessa, säveltapailussa, musiikin teoriassa sekä kenraalibassossa tai musiikkitiedossa. Solistisen pääaineen oppitunnin pituus on 45-90 min./vko. Sivuaineisen pianonsoiton peruskurssitaso määräytyy pääaineen mukaan. Säveltapailun, musiikinteorian, musiikkitiedon ja harmoniaopin kurssit ovat vähintään 70 tunnin mittaisia sekä perus- että musiikkiopistotasolla. Yhteismusisointi sisältyy myös musiikkiopistotason oppimäärään. Juvenaliassa voidaan antaa myös opistotason oppimäärän ylittävää jatko-opetusta sekä suorittaa tähän perustuvia kurssitutkintoja.

Musiikkiopistotaso tulee pääsääntöisesti suorittaa neljässä vuodessa. Jos oppilas on suuntautumassa musiikin ammattiopintoihin, hänelle voidaan eri anomuksesta myöntää lisävuosi(a). Anomukset tehdään vuosittain lomakkeella, jonka asianomainen toimittaa toimistoon viimeisen opiskeluvuoden huhtikuun loppuun mennessä. Oppilas voidaan myös hyväksyä neljän opistotason opiskeluvuoden jälkeen kahdeksi vuodeksi aikuisosastolle, jos hänen tuleva ammattinsa sivuaa vahvasti musiikkia, tai hän tähtää opinto-ohjelmansa mukaisesti määrätietoisesti ylemmän kurssitutkinnon suorittamiseen.

 

Musiikkiopiston uusi mupe-ops:
Opintojen rakenne muuttuu. Opinnot käsittävät kaikille yhteisen osan sekä vapaasti valittavan syventävän osan. Näiden yhteiskesto on 2 vuotta. Opinnot siis kevenevät pituuden puolesta. Halutessaan esim. ammattiin suuntautuva oppilas saa kyllä valita syventäviä kursseja niin monta kuin haluaa, mutta pakko ei ole yhtä syventävää kurssia enempää tehdä.

Vanhan ops:n mukaan aloittaneet voivat halutessaan siirtyä suorittamaan uutta ops:a. Vanhan ops:n mukaan suoritettu kurssi katsotaan syventävän kurssin suoritukseksi, jolloin jäljellä olisi vain yhteisen osan suorittaminen!

Tutustu tästä uuteen musiikkiopistotason musiikin perusteiden opetussuunnitelmaan

MOT Musiikiin perusteiden opetussuunnitelma

MOT yhteinen osa

Kaikki syventävät kurssit

Print Friendly, PDF & Email