Aikuisosastolle oppilas voi siirtyä 16 vuotta täytettyään ja suoritettuaan Perustason opinnot (PT:n päättötodistus). Opiskeluaika aikuisosastossa on viisi vuotta. Jos oppilas tähtää suunnitelmallisesti ylempiin kurssitutkintoihin ja hänellä on siitä selvä opintosuunnitelma, tai hän aikoo musiikkia sivuavaan ammattiin, voidaan hänelle eri anomuksesta myöntää lisäopiskeluvuosi. Oppitunnin pituus on 45 min/vko.

Myös aikuisosaston opinto-ohjelmaan sisältyy yhteismusisointi. Aikuisosastolla voi myös suorittaa opistoasteen päättötodistuksen.

 

POISTUU SYKSYLLÄ 2016

HUOM! osastolla ennen syksyä 2016 aloittaneet saavat käyttää opintooikeusaikansa 4v loppuun

Print Friendly, PDF & Email