Kansanmusiikkilinja

Aloitusikä

* n. 5-8 vuotta.

Opetus

* Soitinvalmennuksessa opetus tapahtuu enimmäkseen pienryhmäopetuksena (2-4 oppilasta). Aloitussoittimena on useimmiten 5-kielinen kantele. Soitinvalmennuksen aikana on myös mahdollisuus siirtyä esim. 11-kieliseen kanteleeseen. Laulun, leikin ja soiton kautta tutustutaan soittimeen, soittotekniikkaan, kansanmusiikkiin, aloitellaan perehtymistä musiikin perusteisiin ja opetellaan säännöllistä harjoittelemista.

* Perustasolla, oman soittotunnin lisäksi, on ryhmämusisoinnilla hyvin suuri merkitys. Oppilaista kootaan pienryhmiä, jotka kokoontuvat viikoittain tai joka toinen viikko. Myös kansanmusiikin tasosuorituksissa oppilas soittaa sekä yksin että ryhmässä.

Soittimina opetuksessa ovat 5-kielinen, 11-kielinen ja/tai iso kantele (diatoninen tai konserttikantele).

* Lähestymistapa soittamiseen tapahtuu kansanmusiikin lähtökohdista ja tärkeitä opetuksen muotoja ovat korvakuulolta soitto, improvisaatio, oman musiikin tuottaminen, yhteissoitto ja laulu.

Soitinhankinta

* Syksyllä opintojen alkaessa on mahdollista hankkia soittimia ryhmätilauksena.

Taidemusiikkipainotteinen linja

Opetus

* Ns. taidelinjalla tutustutaan monenlaiseen musiikkiin ohjelmiston koostuessa kanteleelle sävelletyistä ja sovitetuista kappaleista, sekä sellaisesta muille soittimille tehdystä materiaalista, jota voidaan soveltaa kanteleelle. Tällaisia ovat esim. harppu- ja pianosävellykset.
* Taitojen karttuessa oppilas kykenee hallitsemaan eri aikakausien musiikkiin liittyvät soittotekniikat ja ilmaisutyylit barokki- ja renessanssimusiikista nykypäivään ja oppilaan mielenkiinnosta riippuen aina kevyeen musiikkiin saakka.
* Taidelinjalla kanteleensoitto voidaan aloittaa heti isolla kanteleella. Opetus lähtee liikkeelle matkimisen kautta, mutta nuotinluvun opettelu alkaa jo ensimmäisillä tunneilla.

Print Friendly, PDF & Email