Yhteismusisoinnilla on erityisen suuri merkitys muusikkouden kehittymisessä. Yhteismusisoinnin kulmakivi Juvenaliassa on kamarimusiikki. Yhtyetoiminnalla luodaan myös pohjaa Juvenalian joka 3. vuosi järjestämille valtakunnallisille kamarimusiikkikilpailuille. Yhteismusisointi ja instrumenttiopetus täydentävät toisiaan ja luovat pohjan itsenäiselle musiikkiharrastukselle.

Perus- ja Aikuistasolla sekä Musikkiopisto-osastolla oppilaat osallistuvat yhteismusisointiin, johon kuuluvat orkesteri- ja yhtyesoitto sekä kamarimusiikki. Tämän lisäksi oppilaitoksessa toimii kuoroja, joiden toimintaan voivat kaikki oppilaat osallistua. Laulajilla on mahdollisuus osallistua taitojensa mukaan joko Lied-seminaariin tai oopperaluokkaan.


Katso tarkat harjoitusajat alla olevasta aikataulusta – kuorot, orkesterit, oopperaluokka, liedseminaari, musiikkiteatteriensemble

Yhteismusisointi-aikataulu 2019-2020

 

KAMARIMUSIIKKI

JOUSIORKESTERIT

PUHALLINORKESTERIT

KUOROT

LIED-SEMINAARI

OOPPERALUOKKA

MUSIIKKITEATTERI

 

SOLISTISEN JA YHTYESOITON KOHTAAMINEN PEDAGOGISESTI INNOITTAVASSA VUOROVAIKUTUKSESSA
Orkesterihankkeen loppuraportti

 

Print Friendly, PDF & Email