Väliaikaiskeskeytys

Väliaikaiskeskeytystä voi hakea lukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi omilla Eepos-tunnuksillasi Eepossivuston kautta.
Voit anoa keskeytystä myös jatkoilmoittautumisen yhteydessä em. Eepos-tunnuksilla.

Syyslukukautta koskeva keskeytys tulee anoa viimeistään 15.4.
Kevätlukukautta koskeva keskeytys tulee anoa 1.12. mennessä.

 

Opintojen jatkaminen keskeytyksen jälkeen

Print Friendly