Juvenalia on perustettu v. 1977 ja on yksi Suomen suurimmista musiikkioppilaitoksista. Juvenalia on myös uranuurtaja suomalaisen varhaiskasvatuksen kehittäjänä, antaen tarvittaessa pitkälle vietyä ammattiin tähtäävää opetusta.

Musiikkiopisto Juvenalian toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat

 • Tukea oppilasta ilmaisemaan itseään musiikin kielellä.
 • Pitää lähtökohtana oppilaan omaa osaamisen tasoa.
 • Kehittää itsenäistä oppimistaitoa.
 • Perehdyttää eri musiikkityyleihin.
 • Luoda, kehittää, ja ylläpitää oikeita asenteita, myönteisiä kontakteja ja sosiaalisia suhteita.
 • Vahvistaa oppilaan esiintymisrohkeutta ja -taitoa.
 • Rohkaista oppilasta nauttimaan omista tuloksistaan.
 • Pyrkiä osaavan ja innostuneen harrastajakunnan kasvattamiseen.
 • Luoda hyvä opiskeluilmapiiri.
 • Antaa opetusta korkeimpiin tutkintoihin saakka ja huolehtia siitä, että etenemiselle ei aseteta rajoituksia.
 • Tuottaa henkilökohtaisia elämyksiä musiikin maailmassa.

Opetuksen tavoitteet, sisällöt ja todistusten kaavat pohjautuvat valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus 2002). Solististen ja yleisten aineiden kurssitutkinnoissa noudatetaan valtakunnallisia, Suomen Musiikkioppilaitosten Liitto ry:n hyväksymiä tasosuoritussuosituksia.

Print Friendly, PDF & Email