ERITYISRYHMIEN MUSIIKKIKASVATUS

  • MUSIIKIN ERITYISRYHMÄT
  • YKSILÖLLISET SOITTOTUNNIT

Musiikin erityismusiikkikasvatus ja musiikin erityispedagogiikka pyrkivät mahdollistamaan musiikin opiskelun myös sellaisille oppijoille, joilla on vaikeuksia tai ongelmia joillakin oppimisen tai toiminnan alueilla. Musiikin erityispedagogiikan arvopohjana on näkemys siitä, että koulutuksen ja oppimisen tulisi olla tasa-arvoista kaikille.

Erityismusiikkikasvatuksen keskeisenä tavoitteena on tukea motivoivan musiikillisen toiminnan avulla vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja oppimista. Ryhmissä ja yksilöllisessä opetuksessa harjoitellaan yhdessä tekemistä, toisten kuuntelemista ja huomioimista, keskittymistä, oman vuoron odottamista ja valintojen tekemistä.

Musiikillisen toiminnan avulla voidaankehittää lasten motorisia taitoja sekä oman kehon hahmottamista ja hallintaa. Tärkeää on yhdessä koettu musiikin ilo sekä osallistumisen ja onnistumisen kokemusten kautta lasten itsetunnon, itseilmaisun ja tunne-elämän vahvistaminen. Käytämme kuvakommunikaatiota sekä tarvittaessa tukiviittomia toiminnanohjauksen tukena. Lapsi-vanhempi – ryhmissä tavoitteena on lisäksi lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutussuhteen tukeminen.

Tervetuloa laulamaan, soittamaan, rytmittelemään, tanssimaan, liikkumaan, kuuntelemaan musiikkia, virkistymään ja rentoutumaan yhdessä musiikin äärellä.

Tiedustelut:

Anthoni Rosa-Lisa  p. 040 721 3418 – rosa-lia.anthoni@juvenalia.fi

Syyslukukauden 2019 tunnit alkavat ti 20.8. ja kevätlukukauden 2020 tunnit ti 7.1.

Tilaa seuraavissa ryhmissä

15.00-15.30 2-4v
17.30-18.15 n. 5-8v
18.15-19.00 n. 9-11v
Muutokset mahdollisia.

Lukukausimaksut

Vanhat oppilaat

Jatkoilmoittautuminen lukuvuodelle 2020-2021
maalis-huhtikuu 2020

 

Uudet oppilaat

Ympäri vuoden haku
Ilmoittaudu musiikin erityisryhmiin alla olevasta linkistä

Tarjotaan opetusta lapsille ja nuorille 1-vuotiaasta eteenpäin vanhemman / muun läheisen aikuisen kanssa tai itsenäisesti osallistuen iästä ja lapsen tarpeesta riippuen.

Tämän hetkiset ryhmät ovat: n. 5-8-vuotiaat, n. 9-11-vuotiaat ja nuoret. Ryhmiä perustetaan kysynnän ja mahdollisuuksien mukaan. Myös yksilöopetusta.

 

Jatkoilmoittautumiset ja uusien haut
juvenalia.eepos.fi

musiikin erityisryhmä  – erityisopetus

 

Print Friendly, PDF & Email