ERITYISRYHMIEN MUSIIKKIKASVATUS

  • MUSIIKIN ERITYISRYHMÄT
  • YKSILÖLLISET SOITTOTUNNIT

Musiikin erityismusiikkikasvatus ja musiikin erityispedagogiikka pyrkivät mahdollistamaan musiikin opiskelun myös sellaisille oppijoille, joilla on vaikeuksia tai ongelmia joillakin oppimisen tai toiminnan alueilla. Musiikin erityispedagogiikan arvopohjana on näkemys siitä, että koulutuksen ja oppimisen tulisi olla tasa-arvoista kaikille.

Erityismusiikkikasvatuksen keskeisenä tavoitteena on tukea motivoivan musiikillisen toiminnan avulla vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja oppimista. Ryhmissä ja yksilöllisessä opetuksessa harjoitellaan yhdessä tekemistä, toisten kuuntelemista ja huomioimista, keskittymistä, oman vuoron odottamista ja valintojen tekemistä.

Musiikillisen toiminnan avulla voidaan kehittää lasten motorisia taitoja sekä oman kehon hahmottamista ja hallintaa. Tärkeää on yhdessä koettu musiikin ilo sekä osallistumisen ja onnistumisen kokemusten kautta lasten itsetunnon, itseilmaisun ja tunne-elämän vahvistaminen. Käytämme kuvakommunikaatiota sekä tarvittaessa tukiviittomia toiminnanohjauksen tukena. Lapsi-vanhempi – ryhmissä tavoitteena on lisäksi lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutussuhteen tukeminen.

Tervetuloa laulamaan, soittamaan, rytmittelemään, tanssimaan, liikkumaan, kuuntelemaan musiikkia, virkistymään ja rentoutumaan yhdessä musiikin äärellä.

Tiedustelut:

MuM, musiikkiterapeutti Taru Koivisto, p. 0405634566, taru.koivisto@juvenalia.fi

Lukukausimaksut

Ilmoittaudu musiikin erityisryhmiin täällä
juvenalia-opp.eepos.fi

(Kuva: Timo Koivisto)

Print Friendly