Huom! Maksualennushakemuksen viimeinen jättöpvm  15. syyskuuta! (alempana tekstiosiossa)

Musiikkiopiston lukukausimaksut muuttuivat 1.8.2018 osastoperusteisista minuuttiperusteisiksi solistisissa aineissa. Muskarimaksut ja vapaan osaston maksut pysyivät ennallaan.


Lukukausimaksut 2018-2019 taulukossa ylhäältä alas: Solistiset aineet – 
Muut maksut – Musiikkileikkikoulu

 

Solistiset aineet1.8.2018 -
Soitinvalmennus/
Solistinen aine 30 min.
240,-
Solistinen aine 45 min310,-
Solistinen aine 60 min.350,-
Solistinen aine 75 min.390,-
Vapaaosasto
Open department
545,-
Sivuaine 30 min.
Minor subject
240,-
Kirjaamismaksu
registration fee
15,-
Muut maksut
Vapaa säestys
improvised keyboard accompaniment
84,-
Musiikkiteknologia
Teknosuihkut ja kurssit
Music technology
short introductory course in a music technology subject
Music techonology course

50,-/100,- *
Group teaching:
Musiikkivalmennus- ja LUOMUS -ryhmät
introduction to music and music-making and
Creative music-making and improvisation
120,- */150,-*
Valmennus- ja Lapsikuoro
Introductory children's choir ja children's choir
67,- *
Oopperaluokka
Opera class
240,- *
Musiikin erityisryhmät
Groups for children with special needs
240,- ryhmä 45 min.,
310,- yksilö 30 min.
Musiikiinperusteet
Basics of the Music
67,- *
Yksityiset kurssitutkinnot *:
Private courses:
perustaso 1-2 65,-
perustaso 3 130,-
Musiikkiopistotaso 170,-
C-kurssi 340,-
B-kurssi 340,-


Soitinlainat:
Jousi (Viulu/Sello), Piccolohuilu

Viulu 1/10-3/4, Klarinetti, Kitara,
Jousi (Basso), Tenorinokkahuilu, Poikkihuilu

Alttoviulu, Sello 1/4-3/4, Käyrätorvi,
Pasuuna, Tuuba, Saksofoni, Kornetti,
Trumpetti, Kontrabasso, Oboe,
Bassoklarinetti, Fagotti

Yksityisille oppilaille
50 e lisämaksu / vuosi
20,-


50,-65,-


Musiikkileikkikoulu
Musical playschool
90 min./vko (/week)210,-
60 min./vko (/week)150,-
45 / 30 min./vko (/week)120,-
30 min./vko (/week)
Päiväkotimuskari
Daycare musical playschool
80,-
Kirjaamismaksu
registration fee
5,-

* Juvenalian ulkopuoliset oppilaat

Sisaralennus 2. lapsesta on 15%  ja 3. ja seuraavista lapsista 30%. Alennus ei koske vapaaosaston
oppilaita eikä sivuainetta.

Maksualennusta voi hakea syyskuun 15. päivään asti Juvenalian hallitukselta. Ei koske vapaaosastoa,
eikä 120 e tai sitä pienempää maksua. Maksualennushakemus (pdf)

Muskarin 0-maksu
Jos perheellä on kaupungin antama päätös päivähoidon nollamaksusta, lapsi saa maksuvapautuksen musiikkileikkikoulun lukukausimaksusta yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan; perheen on toimitettava kopio kaupungin päivähoitomaksupäätöksestä viimeistään 15.9. musiikkiopiston toimistoon.

Kirjaamismaksun suorittavat uudet oppilaat.

Tuntien peruminen ja korvaaminen
Kun oppilas peruu tunnin, opettajalla ei ole korvausvelvollisuutta.
Opettajan sairastuessa tunti pyritään korvaamaan opettajan itsensä tai sijaisen toimesta.
Opettajan sairastumisen vuoksi oppilas saattaa osastonsa työvuoden pituuteen suhteutettuna lukuvuoden aikana menettää oppitunteja enintään seuraavasti:
soitin- ja lauluoppilaat 3 oppituntia
päiväkotien musiikkileikkikoululaiset 1 oppitunti
muut musiikkileikkikoululaiset 2 oppituntia
Opettajan peruessa tunnin henkilökohtaisen esteen vuoksi, hän myös korvaa oppitunnin muuna ajankohtana.

Opintojen keskeytys – Peruutusehdot

Kannatusyhdistysjäsenmaksu

Musiikkiopisto Juvenaliaa ylläpitää sen kannatusyhdistys ry. Vuotuinen jäsenmaksu on 10 EUR (1.1.2018), joka kattaa jäsenyyden koko kalenterivuoden ajan. Jäsenenä tuet oppilaitoksemme toimintaa (esim. lainasoitinhankintoja) ja voit vaikuttaa äänestys- oikeudella sääntömääräisissä
kokouksissa. Katso tarkemmat liittymisohjeistukset täältä.

Print Friendly, PDF & Email