Oppilaitoksen ylläpitäjä on Musiikkiopisto Juvenalian kannatusyhdistys ry, jonka jäsenistöstä valitaan opiston hallitus. Hallitus kokoontuu n. 6-8 kertaa vuodessa. Kannatusyhdistyksen sääntömääräinen kokous on 2 kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään Sellon toimipisteessä.

Tulevia kokouksia

Seuraava kokous  to 10.1.2019

Musiikkiopisto Juvenalian hallitus 2019 – varsinaiset jäsenet

Pöyhönen Petri, puheenjohtaja
Aho Maija
Harsunen Kari
Hartikainen Kaija, espoon kaupungin edustaja
Hiipakka Jarmo
Lehtelä Jarmo
Vuorinen Anneli

 

 

Print Friendly, PDF & Email