ERITYISMUSIIKKIKASVATUS

Uudet oppilaat

Hakeudu oppilaaksi tästä

Tarjotaan opetusta lapsille ja nuorille 1-vuotiaasta eteenpäin vanhemman / muun läheisen aikuisen kanssa tai itsenäisesti osallistuen iästä ja lapsen tarpeesta riippuen.

Ryhmiä perustetaan kysynnän ja mahdollisuuksien mukaan. Myös yksilöopetusta.

  • MUSIIKIN ERITYISRYHMÄT
  • YKSILÖLLISET SOITTOTUNNIT

Erityismusiikkikasvatus ja musiikin erityispedagogiikkapyrkivät mahdollistamaan musiikin opiskelun myös sellaisilleoppijoille, joilla on vaikeuksia tai ongelmia joillakin oppimisen tai toiminnan alueilla. Musiikin erityispedagogiikan arvopohjana on näkemys siitä, että koulutuksen ja oppimisen tulisi olla tasa-arvoista kaikille.

Erityismusiikkikasvatuksen keskeisenä tavoitteena on tukea motivoivan musiikillisen toiminnan avulla vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja oppimista. Ryhmissä ja yksilöllisessä opetuksessa harjoitellaan yhdessä tekemistä, toisten kuuntelemista ja huomioimista, keskittymistä, oman vuoron odottamista ja valintojen tekemistä.

Musiikillisen toiminnan avulla voidaan kehittää lasten motorisia taitoja sekä oman kehon hahmottamista ja hallintaa. Tärkeää on yhdessä koettu musiikin ilo sekä osallistumisen ja onnistumisen kokemusten kautta lasten itsetunnon, itseilmaisun ja tunne-elämän vahvistaminen. Käytämme kuvakommunikaatiota sekä tarvittaessa tukiviittomia toiminnanohjauksen tukena. Lapsi-vanhempi – ryhmissä tavoitteena on lisäksi lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutussuhteen tukeminen.

Tervetuloa laulamaan, soittamaan, rytmittelemään, tanssimaan, liikkumaan, kuuntelemaan musiikkia, virkistymään ja rentoutumaan yhdessä musiikin äärellä.

Tiedustelut:

Anthoni Rosa-Lisa  p. 040 721 3418 – rosa-lia.anthoni@juvenalia.fi

Tilaa seuraavissa ryhmissä

16.00-16.45 n. 3-4v yhdessä aikuisen kanssa
17.15-18.00 n. 5-8v yhdessä aikuisen kanssa
18.15-19.00 n. 9-12v aik. kanssa tarpeen mukaan
Muutokset mahdollisia.

Lukukausimaksut

 

erityismusiikkikasvatus  – erityisopetus

 

Print Friendly, PDF & Email