Aina lentää leivonen

 

Rumpalit

 

Aina lentää leivonen,
aina kukkii kuusi.
Kun on pilvi pisaroinut
aina syntyy uusi

Aina vauva hymyilee,
aina katsoo kohti.
Kuka kuorman luottamusta
syliin ottaa tohti?

Hannele Huovi

Pieni lapsi tajuaa ympäröivän maailman välittömästi kaikkien aistiensa kautta. Monipuolisella taidekasvatuksella, aistien herkistämisellä, voidaan syventää lapsen tunne-elämää ja rikastaa mielikuvitusta.

Musiikkileikkikoulun tavoitteet

  1. Lapsen ja hänen perheensä myönteisen asenteen ja kiinnostuksen herättäminen ja ylläpitäminen musiikkia kohtaan.
  2. Lapsen kokonaispersoonallisuuden tasapainoinen kehittäminen ja sosiaalisen kasvun edistäminen.
  3. Musiikin tiedollisten ja taidollisten valmiuksien luominen ja kehittäminen.
  4. Musiikillisen ja musikaalisen ilmaisutaidon kehittäminen ja valmiuksien luominen musiikkiopistossa tapahtuvia opintoja varten.
  5. Musiikkileikkikoulun ja musiikkioppilaitoksen muun opetustoiminnan yhteistyön kehittäminen.
  6. Musiikin integroiminen muihin taideaineisiin.

Musiikkileikkikoulussa opiskelevat alle kouluikäiset lapset. Opetus on ryhmäopetusta. Musiikkileikkikoulutoiminta on tavoitteellista musiikkikasvatusta, jonka opetus koostuu dynamiikan, sointivärin, rytmin, melodian, harmonian ja muodon alkeiden opettamisesta.

Työtapojen keskeisin periaate on musiikin kokonaisvaltainen kokeminen ja opetuksen elämyksellisyys.

Juvenalian opetussuunnitelma

Oppilaaksi muskariin?

Print Friendly, PDF & Email