takaisin tiistairyhmien sivulle

17.15-18.45 uusi ops: Syventävä kurssi, musiikinhahmotus

Kurssin sisältö: Perusteoriakäsitteet: asteikot, intervallit ja soinnut kerrataan ja opetellaan syyslomaan mennessä. Sitten muotoanalyysiä eri aikakausien musiikista höystettynä omilla tehtävillä. Hiihtoloman jälkeen jokaisen oman soitto-ohjelmiston analyysiä.

Suoritus: tehtävät, analyysitentti ja omat analyysitehtävät.

Konsertit:

Muhaillen-konsertti ma 4.2. Sellosalissa klo 19. Kenraali 16.20-16.40 Sellosalissa. Tule suoraan Sellosaliin. Kenraalin ja konsertin välissä voi treenata esitystä mupeluokassa.

pe 18.1. klo 13-15.30 Marttinus-sali, Vaskivuoren lukion musikaali Crazy for You, 7€, korvaa 8.1. tunnin.

TUNNIT:

 1. 14.5.2019

Kuultiin neljä esitelmää.

Tämä oli kevään viimeinen tunti. Tämä oli myös musiikin hahmotus –opintojen viimeinen pakollinen opintojakso.

Vapaavalintaisiin opintoihin, esim. musiikkiteknologiaan tai kuoroon, kannattaa hakeutua jos kiinnostusta riittää. Jos aiot hakeutua ammattiopintoihin, kannattaa pyytää propro-opintoja, joissa opiskellaan eteenpäin säveltapailu, teoria ja harmoniaoppitaitoja ja varmistetaan musiikin hahmotustaitojen taso niin, että pääsykokeissa pärjää hyvin.

Jokainen saa eepokseen suorituksen ja palautteen lopputyötään ensi viikon loppuun mennessä.

Hyvää kesää kaikille!

17.5.2019

Tänään oli orkesterikonsertin vuoksi vain osa paikalla. Kuultiin kolme esitystä. Ensi kerralla onkin spesiaali-kerta, kun kuulemme kaikkien loppujen oppilaiden esitelmät. Varaudu siis pidempään tuntiin!

 1. 23.4.2019

Ensi viikolla 30.5. vappuvapaa.

Tarkensimme vielä esitysaikoja.

Tänään kuulimme esitykset ja analyysit Clade Debussyn Clair de Lune:sta, Koputuspolskasta ja Polkasta sekä Bachin viulupartitan no 3 Gigue-osasta.

 1. 16.4.2019

Ope sairaana, tunti peruttu.

 1. 9.4.2019

Tehtiin omia analyysitöitä. Viisi oppilasta pohti analyysiään opettajan kanssa. Ensi viikolla alkaa esittelykerrat ja vuorossa ovat Armi, Anlin ja Jonas, Neea ja Aada.

Huom! Palauta oma esseesi viikkoa ennen esitystäsi.

 1. 2.4.2019

Tehtiin omia analyysitöitä. Viisi oppilasta pohti analyysiään opettajan kanssa. Ensi viikolla jatketaan.

Huom! Palauta oma esseesi viikkoa ennen esitystäsi.

 1. 26.3.2019

Tehtiin omia analyysitöitä. Viisi oppilasta pohti analyysiään opettajan kanssa. Ensi viikolla jatketaan.

 1. 19.3.2019

Tehtiin omia analyysitöitä. Viisi oppilasta pohti analyysiään opettajan kanssa. Ensi viikolla jatketaan.

 1. 12.3.2019

Tehtiin omia analyysitöitä. Viisi oppilasta pohti analyysiään opettajan kanssa. Ensi viikolla jatketaan.

 1. 5.3.2019

Tehtiin omia analyysitöitä. Neljän oppilasta pohti analyysiään opettajan kanssa. Ensi viikolla jatketaan.

 1. 26.2.2019

Sovittiin seuraavien tuntien aikataulu ja käytiin läpi ohjeet oman analyysiesseen kirjoittamiseen. Kuultiin kolme sovitusta ja juteltiin niistä.

KÄYTÄNNÖSSÄ:

Essee: Tee tarvittavat merkinnät nuottiin ja kirjoita havainnoistasi essee.

25.2.-9.4. on aikaa tehdä omaa analyysityötä. Voit käydä joka viikko tunnilla tai tehdä työtä kotona. Tuntien puitteissa aikaa analyysityön tekemiselle on siis 6x90min. Tänä aikana esittelet kaksi kertaa Hannelle työsi etenemistä (lista monisteen lopussa). Jos olet sairaana tai joudut olemaan tunnilta pois omalla kerrallasi, vaihda toisen oppilaan kanssa vuoroja. Pidä itse huolta tapaamisista ja työn etenemisestä! Joka tunnilla on varattu pieni aika myös muille mahdollisille työhön liittyville kysymyksille.

Palauta essee Hannelle sähköpostilla hanne.narhinsalo@juvenalia.fi viimeistään 9.4.

Analyysin esittely: (16.4.-17.5.) Jokainen esittelee oman työnsä ryhmälle, aikaa 20 min.

*Esitä kappale ryhmällesi

*Esittele tärkeimmät huomiosi.

*Kerro miten analyysi vaikutti ajatuksiisi ja kappaleen esittämiseen.

AIKATAULUT:

 1. 5.3. Anlin+Jonas, Neea, Aada
 1. 12.3. Aaro, Seena, Joona, Silja, Armi
 1. 19.3. Karoliina, Ronnie, Chen Valtteri,
 1. 26.3. Anlin+Jonas, Neea, Aada,
 1. 2.4. Aaro, Seena, Joona, Silja, Armi
 2. 9.4. Karoliina, Ronnie, Chen Valtteri

Esittelyt: 16.4-7.5.

16.4. Anlin+Jonas, Neea, Aada,

23.4. Aaro, Seena, Joona, Silja Armi

30.5. ei tuntia

7.5. Karoliina, Ronnie, Chen Valtteri,

Jos kaikki on tehty, tästä alkaa kesäloma J

Ohjeet oman analyysin tekemiseen, essee:

Tehtävänä on hahmottaa analysoitavasta musiikista sen keskeisiä ilmioitä ja elementtejä. Käytä analyysissä sekä nuottikuvaa että kuulokuvaa. Jos kappaleessa on useampia soittimia, ota huomioon kaikki stemmat.

Tässä yleisiä ohjeita, mitä kaikkea voi musiikkianalyysissä pohtia. Kaikki analyysitavat eivät sovellu kaikkiin musiikkiesimerkkeihin. Kokeile mikä tuottaa kiinnostavia havaintoja ja käytä niitä. Kahdenkeskisissä tapaamisissa keskustellemme ratkaisuistasi.

Olen jaotellut analyysiohjeet osioihin, jotka ovat osin limittäisiä.

Kappaleen tyyli ja tausta:

Esittele kappale ja sen säveltäjä. Mitä aikakautta kappale edustaa ja mitä aikakauden tyylipiirteitä kappaleesta löytyy? Löytyykö kappaleesta jotain aikakaudelle epätyypillistä?

Muotorakenne:

Rajakohtien analyysi: Merkitse nuottiin musiikin rajakohtia. Merkitse muita havaintoja: merkitseviä kohtia, jännitteitä ja purkautumisia, samanlaisuutta, erilaisuutta, vastakohtia ja muuntumista. Voit käyttää värikyniä, graafisia symboleita (kaaret, hakaset, nuolet jne).

Miten kappale jaksottuu? Etsi rajakohtia edeltävät lopukkeet. Tunnista koko- ja puolilopukkeet.

Melodia:

Etsi teoksesta tärkeitä motiiveja tai teemoja ja tutki, miten ne kehittyvät ja muuntuvat.

 • Analysoi kappaleen sävellajit. Käytetäänkö musiikissa muitakin asteikoita, kuin duuria ja mollia? Mitä?
 • Löytyykö kappaleesta vastamelodioita, bassolinjoja tai muita melodiaa täydentäviä rakenteita?
 • Kappaleen ääniala? Mikä on kappaleen korkein ja matalin sävel? Missä kohtaa kappaletta ne esiintyvät? Käyttääkö säveltäjä erikorkeuksia (/äänialoja) korostaakseen tai häivyttääkseen jotain? Miten nämä ratkaisut toimivat?

Rytmi:

Tutki hetken vain teoksen rytmiä. Miten rytmi jäsentää kokonaisuutta? Onko rytmisessä rakenteessa löydettävissä motiivista kehittelyä / imitointia / samuuksia ja vastakohtia? Onko kappaleessa tempollisia muutoksia? Miten tempo ja sen muutokset vaikuttavat kokonaisuuteen?

Harmonia:

Tee sointuanalyysia ainakin tärkeistä ja mielenkiintoisista kohdista. Etsi kohtia, joissa harmonia vaikuttaa musiikin etenemiseen ja tunnelmaan. (Esimerkiksi: Missä syntyy tunne musiikin jatkumisesta / hengähdyskohdasta tai määränpäästä? Missä harmonia korostaa melodian yksityiskohtia? Miten harmoninen rytmi muuttuu kappaleen aikana? Miksi?)

Tekstuuri:

Etsi nuottitekstuurin eroja/muutoksia ja tekstuurin vaikutusta musiikkikokemukseen.

Dynamiikka:

Minkälainen on kappaleen dynamiikka? Minkälaisia ratkaisuja säveltäjä on tehnyt? Miten dynamiikka ja sen muutokset vaikuttavat kappaleen kokemiseen tai soittamiseen? Jos merkintöjä ei ole, mitä ratkaisuja teet ja miksi? Voit myös vertailla eri esittäjien valintoja.

Soitiväri:

Minkälainen on kappaleen sointiväripaletti? Onko se yksinkertainen vai monipuolinen? Minkälaisia sointivärejä käytät soittaessasi tätä kappaletta?

Jos kappaleessa on useampi soitin, minkälaiset ovat soitinten roolit? Muuttuvatko ne kappaleen aikana? Miten eri soitinten sointivärimahdollisuudet huomioidaan?

Musiikin kuvaaminen graafisesti (sopii erityisesti 1900-luvun atonaaliseen musiikkiin):

Piirrä teoksen kokonaisuudesta graafinen kuvaus tai partituuri. Piirrä aikajana musiikin etenemisestä, ja piirrä musiikilliset tapahtuvat kuvioina aikajanalla. Koeta kuvata graafisesti musiikillisten tapahtumien samuutta, vastakohtaisuutta tai muuntumista. Mitkä parametrit (rytmi, melodia, harmonia, soituväri, tekstuuri, rekisteri jne.) tässä teoksessa tuntuvat merkittävimmiltä musiikin jäsentymisessä?

Kuuntelukokemuksien vertailu:

Kuuntele kappaleesta useampi esitys. Mitä ilmiöitä muusikota nostavat esiiin? Onko esityksissä eroja. Valitse niistä paras ja perustele, miksi pidit siitä eniten.

*Mitä opit? Miltä analyysin tekeminen tuntui? Mikä oli helppoa, mikä vaikeaa? Vaikuttiko analyysin aikana tekemäsi huomiot musiikin tulkintaan?

Merkitse käyttämäsi lähteet.

Lähde: http://sites2.uniarts.fi/web/yleismusopas/musiikkianalyysi1

7. ope sairaana

 1. 5.2.2019

Juteltiin Muhaillen-konsertista niiden oppilaiden kanssa, jotka olivat paikalla. Tutustuttiin Bachin Soolosellosarjasta no 1 Allemande-osaan. Etsittiin sointuja yksiääniseltä näyttävästä tekstuurista. Jäsennettiin muotoa sävellajien tai sävellajialueiden avulla.

Läksy: Mieti, mistä kappaleesta haluat tehdä oman analyysin.

 1. ma 4.2.2019

Muhaillen-konsertti

 1. 29.1.2019

Ensi ma 4.2. Muhaillen-konsertin kenraali on 16.20-16.40 Sellosalissa. Kenraalin ja konsertin välissä voi treenata esitystä mupeluokassa. Tule ajoissa paikalle, ota oma soitin esille ja viritä se, ennen kenraalia. Siistit vaatteet esitykseen. Konsertissa kaikki istuvat yleisössä koko konsertin ajan. Yleisöstä siirrytään lavalle oman esityksensä ajaksi.

Ti 5.2. tunti normaalisti.

Harjoiteltiin esityskappaleita ja esitettiin ne omalle ryhmälle.

Läksy: Harjoittele esityksen oma osuutesi varmaksi. Konsertissa kuuntele tarkasti muiden ryhmien esitykset ja valitse mielestäsi paras esitys. Mieti perustelut.

 1. 22.1.2019

Muhaillen-konsertti ma 4.2.; konsertin alkuaika muuttunut! konsertti klo 19-20, kenraaliaikataulu selviää ensi viikolla.

Juteltiin viime viikon musikaalista. Harjoiteltiin konserttiesityksiä.

Läksy: Harjoittele oma soitto-osuutesi varmaksi.

2. 18.1. Crazy for you-musikaali

 1. 15.1.2018

Aloitettiin Muhaillen-konsertin sovituksia. Ensi viikolla ota oma soitin mukaan, jos tarvitset sitä sovituksessa.

Jaoin musiikaaliliput paikallaolleille. Huom! Nähdään pe klo 12.45. Vantaan kulttuuritalo Marttinuksessa (Martinlaaksontie 36, Vantaa).

***

17. 18.12.2018

Soitettiin joululauluja isolla kokoonpanolla.

Hyvää joulua ja riemuisaa uutta vuotta! Jatketaan ti 15.1.2019.

Läksy: Ota 7 € musikaalilipun maksamiseksi. Ota mukaan oma soittimesi sovituksen tekemiseksi.

Huom! Pe 18.1.2019 klo 13-15.30 Crazy for you –musikaali Vantaan kulttuurikeskus Marttinuksessa (Martinlaaksontie 36, 01620 Vantaa). Jos tarvitsen poissaololapun, muista pyytää se ti 15.1. tunnilla.

16. 11.12.2018

Sovittiin, että voisimme korvata 8.1. tunnin pe 18.1. klo 13-15.30 Marttinus-salissa Vaskivuoren lukion musikaalilla. Musikaalin liput maksavat 7e. Varmista ensi viikolla pääsetkö mukaan.

Tutustuttiin fuugaan Bachin C-duuri fuugan (BWV 846) avulla. Analysoitiin teemaesiintymät, sävellajit ja kadenssit. Suunniteltiin ryhmissä sovituksia helmikuun konserttiin.

Läksy: Ota oma soitin mukaan. Valitse joululaulu, joka olisi kiva soittaa yhdessä ja ota sen nuotit mukaan. Selvitä pääsetkö katsomaan musikaalia pe 18.1. klo 13-15.30. Ota mukaan 7 e musikaalilipusta.

 1. 4.12.2018

Tehtiin Tarrega-analyysi loppuun. Juteltiin kevään omasta analyysitehtävästä.

 1. 27.11.2018

Keskusteltiin, mikä kappale olisi mielenkiintoista sovittaa Muhaillen-konserttiin. Kerrattiin periodi ja satsimuoto. Analysoitiin Beethovenin Pianosonaatti op. 14 no 2 I-osan teema. Analysoitiin Torregan kitara-preludista no 3 muotorakenne ja kadenssit. Laulettiin Varpunen jouluaamuna.

Läksy: Ensi viikolla voit vielä vaikuttaa Muhaillen-konsertin sovituskappaleeseen.

Tee Tarregan preludista seuraavat kohdat:

 • Merkitsen nuottiin millaisia lopukkeita (kahdensseja) löydät?
 • Tahtien 6-7 ja 13-14 alussa ylä-äänessä esiintyy sointuun kuulumattomia säveliä. Etsi ja merkitse nämä nk. appoggiaturat ( hajasävelet). Tutki, millaisia dissonoivia intervalleja appoggiaturat muodostavat muiden sointusävelten kanssa, ja missä dissonanssit purkautuvat.
 • Tunnista soinnut tahdeista 1-16. Tarkastele ensin kokonaisuutta ja huomaa, missä samat harmoniset tapahtuvat toistuvat. Merkitse sitten yksi sointu kuhunkin tahtiin (mielelllään astemerkit käännöksineen, tarvittaessa lisäksi sointumerkit jos koet ne tutummiksi). Tahdin 16 kahdenssille tultaessa harmoninen rytmi tihenee: montako sointua hahmotat tahdissa 15?
 1. 20.11.2018

Analysoitiin pareittain Mozartin Pianosonaatti A-duuri Kv 331 1. osan A-taite ja kerrattiin samalla teematyyppi periodi. Tutustuttiin satsimuotoon Beethoven f-molli Op. 2 No 1, I-osan avulla. Tunnistettiin dominanttiseptimisoinnun käännöksiä ja purkauksia.

Läksy: Mieti, mikä kappale olisi kiva sovittaa ma 4.2. Muhaillen konserttiin.

 1. 13.11.2018

Juteltiin viime viikon konsertista. Tutustuttiin Periodi-teematyyppiin Schubertin Wiegenliedin ja Mozartin Eine Kleine Nachtmusik II osan avulla. Harjoiteltiin melodia-analyysiä, etsittiin ja tunnistettiin kadensseja ja tehtiin sointuanalyysiä. Kuunneltiin ja tunnistettiin V7-soinnun käännöksiä.

Ei läksyä.

11. 6.11.2018

Opettajien matkalaukku –konsertti Sellosalissa klo 19.

 1. 30.10.2018

Kuunneltiin Händel Vesimusiikkia 1. Sarja F-duuri, HWV 348 VII Menuetti. Tehtiin huomioita. Tunnistettiin kadenssit: Opeteltiin kokolopuke (päättyy toonikaan=I) ja puolilopuke (päättyy dominanttiin=V). Kuunneltiin Beethoven Pianosonaatti f-molli Op. 2 No 1 ja seurattiin nuottia. Muisteltiin sonaattimuodon periaatteet ja tunnistettiin teema.

 1. 23.10.2018

Kerrattiin ja solfattiin erilaiset kolmisointutyypit, niiden käännökset ja reaalisointumerkintätavat. Selvitettiin septimisoinnut C-duurissa ja tutustuttiin 7-sointujen käännöksiin. Ensi viikolla jatketaan musiikkianalyysin pariin.

Läksy: Tee sointumonisteiden tehtävät loppuun.

9.10.

Kerrattiin edellisten tuntien aiheet ja opeteltiin uutena asiana nelisointujen käännökset.

2.10.

Jatkettiin edellisten tehtävien parissa. Opeteltiin septimisointujen laadut: D7, m7, Dmaj7, mmaj7, täysdimi ja puolidimi. Ensi viikoksi kolmisointumonisteet valmiiksi.

25.9.

Käytiin läpi duurin, mollin, vähennetyn ja ylinousevan kolmisoinnun muodostaminen. Käytiin läpi kolmisointujen käännökset ja muodotettiin sointuja kenraalibassonumeroiden avulla.

4. 18.9.2018

Opeteltiin käänteisintervallit ja oktaavia suuremmat intervallit nooni (9) ja desimi (10). Laulettiin tersseissä ja seksteissä. Kerrattiin ylinousevat ja vähennetyt intervallit. Ensi viikoksi intervallimonisteet valmiiksi.

 1. 4.9.2018

Kerrattiin intervallin periaatteet. Mietittiin kaikki soivat intervallit c1-c2. Tunnistettiin dissonoivat ja konsonoivat intervallit. Tehtiin Verdin katkelmasta intervallintunnistus.

Läksy: Tee tehtäviä.

 1. 28.8.2018

Jatkettiin asteikkotehtäviä.

Läksy: Tee asteikkotehtävät loppuun.

 1. 21.8.2018

Kerrattiin duuri- ja erilaiset molliasteikot. Tehtiin asteikkotehtäviä, joiden pitää olla valmiina ensi viikon jälkeen.

 

Print Friendly, PDF & Email