takaisin tiistairyhmien sivulle

17.15-18.45 uusi ops: Syventävä kurssi, musiikinhahmotus

Kurssin sisältö: Perusteoriakäsitteet: asteikot, intervallit ja soinnut kerrataan ja opetellaan syyslomaan mennessä. Sitten muotoanalyysiä eri aikakausien musiikista höystettynä omilla tehtävillä. Hiihtoloman jälkeen jokaisen oman soitto-ohjelmiston analyysiä.

Suoritus: tehtävät, analyysitentti ja omat analyysitehtävät.

Konsertit:

Muhaillen-konsertti ma 4.2. Sellosalissa klo 18. Kenraalin aikataulu tarkentuu lähempänä.

Seuraavien viikkojen aikataulu:

18.12. syksyn viimeinen tunti

JOULULOMA

pe 18.1. klo 13-15.30 Marttinus-sali, Vaskivuoren lukion musikaali Crazy for You

15.1. Kevään ensimmäinen tunti

TUNNIT:

16. 11.12.2018

Sovittiin, että voisimme korvata 8.1. tunnin pe 18.1. klo 13-15.30 Marttinus-salissa Vaskivuoren lukion musikaalilla. Musikaalin liput maksavat 7e. Varmista ensi viikolla pääsetkö mukaan.

Tutustuttiin fuugaan Bachin C-duuri fuugan (BWV 846) avulla. Analysoitiin teemaesiintymät, sävellajit ja kadenssit. Suunniteltiin ryhmissä sovituksia helmikuun konserttiin.

Läksy: Ota oma soitin mukaan. Valitse joululaulu, joka olisi kiva soittaa yhdessä ja ota sen nuotit mukaan. Selvitä pääsetkö katsomaan musikaalia pe 18.1. klo 13-15.30. Ota mukaan 7 e musikaalilipusta.

 1. 4.12.2018

Tehtiin Tarrega-analyysi loppuun. Juteltiin kevään omasta analyysitehtävästä.

 1. 27.11.2018

Keskusteltiin, mikä kappale olisi mielenkiintoista sovittaa Muhaillen-konserttiin. Kerrattiin periodi ja satsimuoto. Analysoitiin Beethovenin Pianosonaatti op. 14 no 2 I-osan teema. Analysoitiin Torregan kitara-preludista no 3 muotorakenne ja kadenssit. Laulettiin Varpunen jouluaamuna.

Läksy: Ensi viikolla voit vielä vaikuttaa Muhaillen-konsertin sovituskappaleeseen.

Tee Tarregan preludista seuraavat kohdat:

 • Merkitsen nuottiin millaisia lopukkeita (kahdensseja) löydät?
 • Tahtien 6-7 ja 13-14 alussa ylä-äänessä esiintyy sointuun kuulumattomia säveliä. Etsi ja merkitse nämä nk. appoggiaturat ( hajasävelet). Tutki, millaisia dissonoivia intervalleja appoggiaturat muodostavat muiden sointusävelten kanssa, ja missä dissonanssit purkautuvat.
 • Tunnista soinnut tahdeista 1-16. Tarkastele ensin kokonaisuutta ja huomaa, missä samat harmoniset tapahtuvat toistuvat. Merkitse sitten yksi sointu kuhunkin tahtiin (mielelllään astemerkit käännöksineen, tarvittaessa lisäksi sointumerkit jos koet ne tutummiksi). Tahdin 16 kahdenssille tultaessa harmoninen rytmi tihenee: montako sointua hahmotat tahdissa 15?
 1. 20.11.2018

Analysoitiin pareittain Mozartin Pianosonaatti A-duuri Kv 331 1. osan A-taite ja kerrattiin samalla teematyyppi periodi. Tutustuttiin satsimuotoon Beethoven f-molli Op. 2 No 1, I-osan avulla. Tunnistettiin dominanttiseptimisoinnun käännöksiä ja purkauksia.

Läksy: Mieti, mikä kappale olisi kiva sovittaa ma 4.2. Muhaillen konserttiin.

 1. 13.11.2018

Juteltiin viime viikon konsertista. Tutustuttiin Periodi-teematyyppiin Schubertin Wiegenliedin ja Mozartin Eine Kleine Nachtmusik II osan avulla. Harjoiteltiin melodia-analyysiä, etsittiin ja tunnistettiin kadensseja ja tehtiin sointuanalyysiä. Kuunneltiin ja tunnistettiin V7-soinnun käännöksiä.

Ei läksyä.

11. 6.11.2018

Opettajien matkalaukku –konsertti Sellosalissa klo 19.

 1. 30.10.2018

Kuunneltiin Händel Vesimusiikkia 1. Sarja F-duuri, HWV 348 VII Menuetti. Tehtiin huomioita. Tunnistettiin kadenssit: Opeteltiin kokolopuke (päättyy toonikaan=I) ja puolilopuke (päättyy dominanttiin=V). Kuunneltiin Beethoven Pianosonaatti f-molli Op. 2 No 1 ja seurattiin nuottia. Muisteltiin sonaattimuodon periaatteet ja tunnistettiin teema.

 1. 23.10.2018

Kerrattiin ja solfattiin erilaiset kolmisointutyypit, niiden käännökset ja reaalisointumerkintätavat. Selvitettiin septimisoinnut C-duurissa ja tutustuttiin 7-sointujen käännöksiin. Ensi viikolla jatketaan musiikkianalyysin pariin.

Läksy: Tee sointumonisteiden tehtävät loppuun.

9.10.

Kerrattiin edellisten tuntien aiheet ja opeteltiin uutena asiana nelisointujen käännökset.

2.10.

Jatkettiin edellisten tehtävien parissa. Opeteltiin septimisointujen laadut: D7, m7, Dmaj7, mmaj7, täysdimi ja puolidimi. Ensi viikoksi kolmisointumonisteet valmiiksi.

25.9.

Käytiin läpi duurin, mollin, vähennetyn ja ylinousevan kolmisoinnun muodostaminen. Käytiin läpi kolmisointujen käännökset ja muodotettiin sointuja kenraalibassonumeroiden avulla.

4. 18.9.2018

Opeteltiin käänteisintervallit ja oktaavia suuremmat intervallit nooni (9) ja desimi (10). Laulettiin tersseissä ja seksteissä. Kerrattiin ylinousevat ja vähennetyt intervallit. Ensi viikoksi intervallimonisteet valmiiksi.

 1. 4.9.2018

Kerrattiin intervallin periaatteet. Mietittiin kaikki soivat intervallit c1-c2. Tunnistettiin dissonoivat ja konsonoivat intervallit. Tehtiin Verdin katkelmasta intervallintunnistus.

Läksy: Tee tehtäviä.

 1. 28.8.2018

Jatkettiin asteikkotehtäviä.

Läksy: Tee asteikkotehtävät loppuun.

 1. 21.8.2018

Kerrattiin duuri- ja erilaiset molliasteikot. Tehtiin asteikkotehtäviä, joiden pitää olla valmiina ensi viikon jälkeen.

 

Print Friendly, PDF & Email