Arkisto ‘Erityismusiikkikasvatus’ -kategoriasta

Koronavirustilanne vaikuttaa Juvenalian oppilasvalintaan.
Hae musiikkiopiston oppilaaksi tästä

Lue lisätietoja hakuun liittyen – oppilaaksi hakeutuminen

Soiton- ja laulunopetukseen & Musiikkiteatteriin 23.4.–15.5.
*  Musiikkileikkikouluun 20.4.-14.8.
*  Päiväkotimuskarilaiseksi 20.4.–14.8.
*  Musiikkivalmennukseen tai LUOMUS-ryhmään 20.4.–14.8.
*  Erityismusiikkikasvatus 20.4.–14.8.
*  Lapsi- ja valmennuskuoro 20.4.–18.5.

Juvenalia – hakuaika – Espoo – musiikkiopisto – soittotunnit – laulutunnit – musiikkileikkikoulu – muskari – päiväkotimuskari – luomus – musiikkivalmennus – kuoro